Aanmelding

Daarvoor kunt u het contactformulier invullen

Overige vragen, informatie, recepten
Voor overige vragen en informatie of verzoek om recepten kunt u ook gebruik maken van dit beveiligde contactformulier

Openingstijden

Voor spreekuren uitsluitend volgens afspraak op werkdagen van 9.00-17.00uur

Afspraakbevestiging:

U ontvangt altijd een afspraakbevestiging met aanvullende informatie, kostenopgave etc. Dit versturen wij per mail, geef daarom uw mailadres correct door op het contactformulier. Ook wordt een kopie van de afspraakbevestiging meegestuurd per post in de map met vragenlijsten ter voorbereiding van uw consult op de polikliniek. Mocht u onverhoopt deze map met vragenlijsten en aanvullende informatie niet (tijdig) ontvangen hebben, neem dan contact op met het secretariaat, zodat die meteen actie kan ondernemen.

Verhindering

Bij verhindering stellen wij het op prijs dat u dat zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeeft aan het secretariaat dwz tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak tijd. Wij kunnen dan de planning voor andere patiënten nog aanpassen.

Als u te laat afmeldt of zonder bericht wegblijft dan hanteert de FeM-poli een wegblijftarief ter hoogte van de kosten van het zorgtraject dat is geactiveerd. Dat wegblijftarief kan een bedrag zijn van tenminste € 500,00. Uw zorgverzekeraar hoeft deze kosten niet te vergoeden.

Tenslotte:

Team FeM-poli onderscheidt zich o.a. in de aanpak van zorgvragen door de brede inventarisatie en ruime planning van de consulttijden zonder wachttijd. Wij gaan voor u op zoek naar oplossingen, waarbij niet het standaard 1-klacht-per-keer-pricipe wordt gevolgd. Die reguliere aanpak is namelijk niet geschikt wanneer er meerdere problemen tegelijk meespelen. Meten is weten: door effectmetingen wordt het resultaat van onze inspanningen aantoonbaar gemaakt. Ter voorbereiding op de consulten is het raadzaam om uw eigen vragen te noteren als geheugensteun en de toegestuurde vragenlijsten tevoren volledig in te vullen. Zo kunt u optimaal profiteren van de extra tijd en mogelijkheden die wij u bieden.